Beseda se spisovatelem

Ve čtvrtek 30. května přijel za žáky do školy pan spisovatel Pavel Čech. Nejen že jim představil, kdo se na výrobě knížky podílí, ale vybízel žáky, aby se dotazovali sami, co je zajímá. Povídal i o úctě k jídlu, jak to kdysi bylo. Časté dotazy byly na jeho dětství, školu a učitele. Ukazoval žákům, jak se dřív psalo, samozřejmě jim nakreslil na tabuli kočku, protože své knížky i ilustruje.  Připomněl dětem, že každý nápad jim do hlavy posílá přítel. Buď přítel dobrý, nebo špatný. Vždy se mají zeptat, zda je nápad od přítele dobrého nebo špatného. Také jsme se dozvěděli z vyprávění dvou indiánů, že každý má v sobě dva vlky, kteří se spolu perou. Opět dobrého nebo zlého. A vyhraje v nás ten, kterého krmíme. 

Jana Prokopová