ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola je málotřídní školou rodinného typu. Zajišťuje výuku pro žáky 1.- 5. ročníku ve dvou třídách. Ročníky se spojují podle počtu žáků v daném školním roce. Kapacita školy je 40 žáků. Stravování je zajištěno ve školní jídelně. Žáci mají možnost navštěvovat jedno oddělení školní družiny.

Vzdělávací program školy staví do popředí vzdělávání postavené na vlastních zkušenostech, prožitcích, na objevování vztahů a souvislostí vlastní činností.

Výuka ve spojených ročnících umožňuje vést děti k samostatnosti, spolupráci, vzájemné toleranci a pomoci. Díky nízkému počtu žáků ve třídách lze uplatňovat individuální přístup ke všem žákům bez rozdílu. Přehledné prostředí zamezuje výskytu nežádoucích jevů, např. šikany.

Hlavním cílem školy je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání v podnětném prostředí s využitím moderních výukových metod. Škola má kvalitní materiální i personální podmínky pro naplňování své dlouhodobé strategie.