O NÁS

Naše školní družina má za úkol postarat se o žáky v době po skončení jejich vyučování ve škole. Školní družinu navštěvují žáci 1. –  5. ročníků základní školy.  Má sloužit především k odpočinku, ale zároveň by dětem měla nabídnout rozvoj jejich zájmů a efektivně využívat volný čas po vyučování. Paní vychovatelka Daniela Kremličková zajišťuje, aby pobyt ve školní družině byl pro děti příjemně stráveným časem a zároveň přínosem k jejich dalšímu rozvoji a vzdělávání.

V letošním školním roce jsme jako téma vzdělávání, v rámci školní družiny, vybrali přírodu. Tak, jak se budou měnit jednotlivá roční období, budeme aktuálně zařazovat do programu školní družiny zajímavosti ze světa rostlin a živočichů, seznámíme se s během přírody a upozorníme na významnější svátky, které během roku slavíme. V každém ročním období vyrazíme ven pozorovat přírodu a zaznamenáme si její změny. Pozveme si zajímavé hosty, kteří nás při svých besedách seznámí s nejrůznějšími obory, které se přírodou zabývají anebo s ní souvisí. Povídání si zpestříme tvůrčí činností a z dostupných přírodnin budeme vytvářet  zajímavé dekorace, obrázky či přání.

Na začátku školního roku vplujeme z léta do podzimního období, poznáme jednotlivé chutě a barvy podzimu a postupně se přesuneme do období adventu a světa Vánoc. Po vánočních prázdninách se zaměříme na zimní období a vegetační klid. S přicházejícím jarem si připomeneme jarní probouzení přírody. Jaro, blížící se léto a prodlužující se dny, nám přidají novou energii, příroda se rozkvete, rozpučí a nabídne nám první plody. Věříme, že si celý rok pěkně užijeme, něco se přiučíme a akttivně si odpočineme. Takže hurá na to!